Jak uzyskać optymalne warunki spłaty kredytu konsolidacyjnego?

Sam fakt przeprowadzonej konsolidacji, wcale nie oznacza, że sytuacja kredytowa wnioskodawcy uległa znacznej poprawie. Istotne jest również to, na jakich warunkach dany kredyt jest spłacany. Prawdą jest stwierdzenie, że kredytobiorca może tu zarówno zyskać, jak i stracić. Co zatem zrobić, by uzyskane warunki spłaty, były – z punktu widzenia kredytobiorcy – jak najbardziej korzystne?

Po pierwsze – historia i zdolność kredytowa

W kredycie konsolidacyjnym łączone są wcześniej zaciągane zobowiązania, dzięki czemu miesięczna rata (przynajmniej teoretycznie) jest niższa, niż suma wcześniejszych, miesięcznych zobowiązań. Warunki spłaty kredytu, a więc również i wysokość raty, są uzależnione w dużej mierze od historii kredytowej i zdolności do zaciągania przez wnioskodawcę kolejnych kredytów. Im zdolność jest wyższa, tym większa pewność banku, że pożyczone wnioskodawcy pieniądze, zostaną terminowo spłacone. Nie bez znaczenia jest też historia kredytowa, która ma wpływ na ocenę bezpieczeństwa powierzonych klientowi środków.

Po drugie – prowizja

Wysokość zaciągniętego zobowiązania konsolidacyjnego, jest też uzależniona od prowizji. Dlaczego akurat od niej? Ponieważ banki coraz częściej podwyższają ją, by skompensować sobie ryzyko związane z aktualną sytuacją ekonomiczną, to jest niskimi stopami procentowymi i zwiększonym ryzykiem utraty dochodów przez bank. Niektóre z nich wprowadzają prowizję na poziomie nawet kilkunastu procent, co – w porównaniu z „normalnym” kredytem – przekłada się na wzrost kosztów nawet o 200 – 300 złotych w przeciągu miesiąca.

Po trzecie – sposób spłaty

Osoba zaciągająca kredyt konsolidacyjny, musi mieć na względzie, że nie wszystkie koszty związane z zaciągnięciem kredytu, zostaną jasno określone w umowie. Dla przykładu, bardzo często stosowaną przez banki praktyką, jest naliczanie dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę części kwoty kredytu. Oczywiście ów „okres ochronny” nie obejmuje całego okresu kredytowania. Wręcz przeciwnie – jego długość jest jasno określona przez bank. W trakcie jego trwania, lepiej nie nadpłacać kredytu. O wiele lepszym rozwiązaniem, będzie odłożenie tych środków w ramach oszczędności i po upływie określonego umową terminu, zaliczenie ich na poczet spłacanego zobowiązania.

Poza tym na ogólne warunki spłaty, wpływ może mieć również charakter konsolidowanych zobowiązań. Czasem zdarza się, że banki nie chcą konsolidować np. pożyczek pozabankowych, na tych samych zasadach co kredytów bankowych. Dlatego odpowiedni charakter portfela kredytowego, również może mieć wpływ na wysokość raty.

Kilka słów podsumowania

Na kredycie konsolidacyjnym również można zaoszczędzić. Problem polega na tym, że nie każdy wie, jak należy to zrobić. W praktyce bardzo dużo zależy tu od klienta, który odpowiednią zdolnością kredytową, dobrze wynegocjowanymi warunkami i poprawną historią, może zdziałać bardzo dużo. Nie można zapominać, że „gra” toczy się o bardzo duże pieniądze.

admin piątek, 29 styczeń 2021 - 10:30 am | | Domyślne