Z jakimi instrumentami inwestycyjnymi najlepiej połączyć lokaty bankowe?

Oszczędzanie wyłącznie na lokatach bankowych to średnie rozwiązanie ze względu na stosunkowo niskie oprocentowanie. Racjonalne połączenie lokat bankowych z instrumentami rynku kapitałowego to bardzo ciekawy pomysł na udoskonalenie długoterminowych stóp zwrotu. Pojawia się jednak pytanie, z jakimi konkretnie instrumentami warto zestawiań lokaty bankowe? W artykule poznasz charakterystykę najciekawszych narzędzi inwestycyjnych, które możesz opanować dość nieźle w krótkim czasie, bez dużej wiedzy ekonomicznej.

Jeden z najbezpieczniejszych wyborów to powiązanie lokaty bankowej z obligacjami korporacyjnymi. Takie obligacje odnajdziesz na rynku Catalyst. Niestety analiza opłacalności inwestycji jest wskazana nawet przy poruszaniu się na rynku obligacji, ponieważ dochodzi do sytuacji, w których spółki nie wykupują bieżących obligacji, co powoduje duże problemy wśród inwestorów indywidualnych. W każdym razie obligacje i tak charakteryzują się większym bezpieczeństwem niż klasyczne akcje ze względu na pierwszeństwo posiadaczy obligacji, co do uzyskania zwrotu z majątku po bankrutującej spółce. W razie kryzysu zatem z obligacji jest szansa na jakikolwiek zwrot. Drugie ciekawe połączenie lokat bankowych zachodzi z funduszami inwestycyjnymi. Obecnie znajdziesz wiele funduszy celowych związanych, np. z nowymi technologiami, rynkiem nieruchomości, inwestowaniem w surowce, dzieła sztuki, czy nawet obszary nietypowe. Jeżeli znasz się na konkretnym obszarze warto rozpatrzyć podobną strukturę. Niestety certyfikaty funduszy inwestycyjnych wyróżniają się dość dużą presją opłat dodatkowych, manipulacyjnych za zarządzanie kapitałem inwestora indywidualnego. Lokaty w połączeniu z akcjami spółek dywidendowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to kolejne efektywne rozwiązanie. Z jednej strony bowiem otrzymujesz cykliczny zysk z lokaty, a z drugiej strony otrzymujesz coroczną dywidendę, nawet na poziomie 9 – 10% w stosunku do bieżącej ceny akcji. W 2018 roku na GPW występuje wiele spółek, które dzielą się z inwestorami zyskiem, co dobrze wróży na przyszłość.

Możesz oszczędzać na lokatach bankowych i w międzyczasie założyć indywidualne konto emerytalne, gdzie uzyskasz dostęp do rynków międzynarodowych, nie tylko krajowych. Dzięki takiej formie przeplatania oszczędzania i inwestowania jesteś w stanie dość bezpiecznie generować corocznie spore nadwyżki ekonomiczne. Nie warto jednak nadwyżek wydawać natychmiast, ale akumulować, aby jeszcze szybciej, na podstawie procentów składanych zbudować niezależność ekonomiczną. W perspektywie 2 – 3 lat dojdzie prawdopodobnie do zwiększenia stóp procentowych. Na razie NBP wycofuje się z takich prób ze względu na obowiązywanie dość stabilnej inflacji. Taka sytuacja zapewni lepsze oprocentowanie lokat bankowych. Z tego powodu warto już dzisiaj rozpocząć oszczędzanie i monitorowanie obligacji, akcji, czy funduszy inwestycyjnych.

admin czwartek, 24 maj 2018 - 11:50 am | | Domyślne