Lokaty na 2000 złotych.

Dwa tysiące złotych nie jest to bardzo wygórowana kwota i większość z nas ma takie oszczędności. Mimo, że jest to nie wysoka kwota warto te pieniądze zainwestować, a nie trzymać w przysłowiowej skarpecie. Wpłacając pieniądze na lokatę można powiększyć ich ilość i co najważniejsze ochronić je przed działaniami inflacji. Jest to proces jaki polega na wzroście przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Na skutek inflacji spada siła nabywcza pieniądza krajowego. Przyczyn inflacji jest wiele. Jedną z najczęstszych jest zwiększenie podaży pieniądza za pośrednictwem jego emisji jaką dokonuje bank centralny. Do inflacji doprowadza również wzrost kosztów produkcyjnych, wzrost popytu zagregowanego w gospodarce, sytuacja kiedy wydatki z budżetu przewyższają wpływy, jak również doprowadzenie do przeinwestowania gospodarki jak też wadliwość jej struktury. W skutek inflacji dochodzi do redystrybucji siły nabywczej przez co korzyść osiąga emitent pieniądza, jak również widoczny spadek wierzytelności i zobowiązań. To właśnie przed takimi skutkami inflacji mają nas chronić lokaty. Pieniądze na lokacie dają nam realny zarobek i jednocześnie chronią przed wszelkimi innymi spadkami wartości pieniądza krajowego, zobacz najlepsze oferty na http://www.finansezglowa.com.pl.

Nest lokata Nowe Środki.

Nasze oszczędzone dwa tysiące złotych możemy wpłacić na pół roku na Nest Lokatę Nowe Środki jaką oferuje nam Nest Bank. Nasze oszczędności przy oprocentowaniu 2,3% po sześciu miesiącach wzrosną o 18,37 złotych netto. Nest Lokata Nowe Środki jest lokatą jaką założymy mając jedynie 1 000. Kwota maksymalna na lokacie to 2000000 złotych. Oferta skierowana jest do nowych i obecnych klientów, którzy nie muszą zakładać tam konta. Możliwość założenia lokaty jest za pośrednictwem online. Oprocentowanie na lokacie jest stałe. Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu. Maksymalna liczba lokat nie jest ograniczona, a konsekwencją zerwania lokaty jest całkowita utrata odsetek. Bezpieczeństwo wkładu naszych środków zapewnia nam gwarancja BFG, którą objęte są lokaty w Nest Banku.

W Noble Banku znajdziemy ofertę lokaty tradycyjnej znanej również jako oferta Noble Private Banking. Wpłacając nasze dwa tysiące na okres sześciu miesięcy przy oprocentowaniu 2% zarobimy niecałe szesnaście złotych. Lokata tradycyjna w Noble Banku jest lokatą jaką założymy mając jedyne pięćset złotych. Bank nie wprowadza ograniczeń co do kwoty maksymalnej na lokacie. Stworzono tą ofertę zarówno, aby zdobyć nowych klientów, jak też i po to, aby zatrzymać w banku klientów obecnych. Do skorzystania z oferty nie ma konieczności zakładania konta. Oprocentowanie jest stałe, a kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec okresu. Możliwość założenia lokaty zmusza nas do odwiedzenia oddziału banku. Całkowita utrata odsetek czeka każdego kto zerwie lokatę przed czasem jej zakończenia. Należy też wiedzieć, że bezpieczeństwo wkładu naszych pieniędzy na lokacie zapewnia nam Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

admin czwartek, 09 listopad 2017 - 1:12 pm | | Domyślne