Dlaczego BIK jest pożyteczny?

Biuro Informacji Kredytowej to jedna z najpopularniejszych bankowych baz danych o kredytobiorcach. Biuro Informacji Kredytowej zbiera informacje o zaciąganych kredytach wszystkich rodzajów i pokazuje, czy dany klient charakteryzuje się dużym ryzykiem obsługi. Dlaczego Biuro Informacji Kredytowej i wszelkie inne rejestry dłużników to przydatne narzędzie w branży udzielania kredytów gotówkowych?

Biuro Informacji Kredytowej umożliwia ograniczenie niepewności w obsłudze kredytobiorcy, a jednocześnie daje szansę przekazywania kredytu tylko w ręce odpowiedzialnych klientów faktycznie spłacających własne zobowiązania. Biuro Informacji Kredytowej jest postrzegane przez większość klientów negatywnie, ponieważ ogranicza zdolność do pozyskania szybkiej gotówki. Uczciwy klient, który posiada stabilny dochód i normalną sytuację współpracy z bankami oraz firmami pożyczkowymi nie musi się jednak obawiać problemów z otrzymaniem pieniędzy. Przekazanie każdego wniosku kredytowego odbija się w Biurze Informacji Kredytowej. Z tego powodu lepiej ograniczyć masowe składanie wniosków kredytowych, ponieważ przez to ograniczasz punktację przy analizie. BIK kumuluje dane o umowach kredytowych i o ich spłacie. Już po rozpoczęciu kariery zawodowej warto wziąć kilka niewielkich kredytów gotówkowych, aby zbudować pozytywną historię spłaty zobowiązań. To informacja dla banku lub innego pożyczkodawcy, że ma do czynienia ze świadomym klientem. Pamiętaj, że Biuro Informacji Kredytowej analizuje informacje przez cały czas obowiązywania umowy kredytowej. Z tego powodu lepiej nie opóźniać się w spłacie kredytu gotówkowego lub innego zobowiązania. W ten sposób unikniesz negatywnych konsekwencji przy podpisywaniu kolejnych umów o pożyczkę krótkoterminową.

BIK to system ostrzegania przed ryzykownymi klientami, a także narzędzie zabezpieczające interesy banków oraz firm pożyczkowych. Dzięki BIK kredytobiorcom zależy na utrzymaniu pozytywnej historii kredytowej, a to gwarantuje stabilność spłat zobowiązań i sprawną ochronę całego systemu kredytowania potrzeb. Pozytywna historia kredytowa w BIK odbija się korzystnie na podpisywaniu różnych umów kredytowych, więc uczciwy klient na takiej bazie mocno zyskuje.

admin wtorek, 12 wrzesień 2017 - 2:49 pm | | Domyślne