Podział kart płatniczych.

Podział kart płatniczych ze względu na sposób rozlczania transakcji.

Karty płatnicze można podzielić na kilka grup biorąc pod uwagę różny sposób ich rozliczania, to jak i z czego jest zbudowana karta płatnicza, jakie funkcje użytkowe spełnia, a także gdzie z tej karty możemy skorzystać. Karty płatnicze możemy podzielić ze względu na sposób w jaki się rozlicza transakcje. W podziale tym możemy wymienić karty bankomatowe, karty Charge, debetowe, kredytowe oraz karty przedpłacowe. Karta bankomatowa jest jedną z kart debetowych, ale ma ograniczone funkcje. Można z niej korzystać tylko do wykonywania transakcji za pośrednictwem bankomatów i jest ona związana z rachunkiem konkretnego klienta w banku. Karta chargé jest kartą, która ma odroczony termin płatności. Działa ona na tak zwanej zasadzie pay leter. Karty wydawane są nie tylko przez banki, ale też przez wiele innych instytucji finansowych. Wiążą się one z rachunkiem klienta i można z nich korzystać w każdym punkcie akceptującym tego typu kartę, jak też i w bankomatach. Kartę charge otrzymują osoby, które spełniają określone wymogi. Muszą posiadać określony status finansowy. Robiąc zadłużenie na tej karcie nie można go spłacić w części, aby otrzymać nowy kredyt. Zadłużenie musi zostać spłacone w całości.

Karty debetowe wydaje się do tak zwanych rachunków bankowych typu pay now. Karta jest obciążeniem dla konta klienta na kwotę transakcji jaka zostaje w danej chwili wykonana. Transakcja nie może być większa niż wielkość środków zgromadzonych na koncie jej właściciela, ale wiele banków daje możliwość otworzenia salda debetowego na koncie klienta. Wówczas może kupić droższą rzecz niż wartość środków jakie ma na koncie. Zaciąga tym samym kredyt.

Karty kredytowe.

Jedną z kart płatniczych jest karta kredytowa. Działa ona na zasadzie pay leter. Za transakcje jakie się wykona za pomocą tejże karty płaci się w późniejszym terminie. Na karcie jest przyznany limit kredytowy do jakiego możemy zaciągnąć zobowiązanie. Jest to przeważnie kredyt mający określone oprocentowanie. Co określony czas otrzymujemy rozliczenie transakcji jakich dokonaliśmy za pośrednictwem karty. Limit kredytu przyznawany jest co miesiąc przez bank na podstawie określenia jaka jest nasza zdolność kredytowa. Na karcie jest również określone jaka jest minimalna kwota do spłacenia. Limit można co miesiąc odnawiać.

Karty przedpłacone.

Karty przedpłacowe funkcjonują na zasadzie pay before. Są one pewnego rodzaju portmonetką, ale taką elektryczną. Chcąc wykonać transakcję, najpierw trzeba zasilić kartę określoną sumą pieniędzy, aby można było tą transakcję wykonać. Karta powiązana jest z rachunkami osobistymi i wydaje się ją na okaziciela. Tak działa między innymi karta podarunkowa. Karty przedpłącowe mogą mieć możliwość doładowania lub nie.

Podział kart płatniczych ze względu na zamożność klientów.

Karty płatnicze można również podzielić ze względu na zamożność klientów. Każda osoba może mieć inne możliwości finansowe i tym samym może otrzymać inną kartę. Na tej podstawie możemy wyróżnić karty Classic. Są to karty klasyczne przeznaczone dla wszystkich. Dla osób nieco bogatszym mamy karty Silver, następnie karty Gold. Jeżeli klient ma jeszcze więcej środków finansowych może liczyć na kartę Platinum. Dla najbogatszych przygotowano tak zwane karty ekskluzywne. Należą do nich między innymi karta Visa Infinite oraz karta American Express Centurion Card. Te ostatnie są już dla naprawdę zamożnych klientów, którzy mają sporą sumę pieniędzy na swoich kontach.

admin środa, 05 październik 2016 - 11:09 am | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , ,