Lokaty – dobry zysk przy niewielkim ryzyku

Powiedzenie, że coś jest pewne jak w banku nabiera dużego sensu we przypadku zakładania lokaty. Jest to bowiem sposób inwestowania może nie przynoszący kolosalnych dochodów, ale za to charakteryzuje się tak niskim ryzykiem, że dochody te są niemal pewne, a kapitał nie jest zagrożony utratą. Bowiem oprócz tego, że sam sposób inwestowania jest mało ryzykowny, to jeszcze środki wpłacane na lokatę objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaci je, gdyby bank stał się niewypłacalny, a i to jest zresztą mało prawdopodobne. Lokata to też doskonały sposób pomnażania środków dla tych, którzy niezbyt znają się bezpośrednio na inwestowaniu. W takim przypadku wystarczy bowiem wpłacić określoną kwotę na lokatę, a jej wykorzystaniem w celu odniesienia zysku dla siebie i klienta zajmie się już sam bank. Jednak choćby nie trzeba znać się na inwestowaniu, to warto wiedzieć z jakiej oferty skorzystać i komu najbardziej opłaca się powierzyć swoje pieniądze, aby zyski były jak największe. W celu wstępnej orientacji warto na przykład zapoznać się z jednym z profesjonalnych i aktualnych rankingów lokat. Takie można bez problemu znaleźć w sieci. Wejdź tutaj najlepsza lokata polecana strona z solidnymi rankingami.

Przy wyborze lokaty trzeba zwracać uwagę na różne jej aspekty, takie jak wysokość oprocentowania, czy kwestia kapitalizacji odsetek. Samo oprocentowanie, jego wysokość przekłada się bezpośrednio na to, jak wielkie zyski będą z lokaty. Jednak właśnie kapitalizacja odsetek ma tu również ogromne znaczenie. Kapitalizacja to po prostu doliczanie wypracowanych odsetek do zgromadzonego kapitału, a co za tym idzie to od tej, większej niż sam kapitał kwoty naliczane są kolejne odsetki. Jeśli więc kapitalizacja jest częstsza, to większe też będą końcowe zyski. Samo oprocentowanie może tez podlegać zmianom w wysokości w zależności od zmian wysokości stóp procentowych. Można na tym, zyskać jeśli stopy zostaną podwyższone przez NBP, ale można też stracić w przypadku, kiedy NBP stopy procentowe obniży. Dla tych, którzy nie chcą ryzykować, dobrym rozwiązaniem będzie lokata ze stałym oprocentowaniem, gdzie przez cały okres jej trwania będzie obowiązywało stałe oprocentowanie, w takiej wysokości, jak w dniu zawarcia umowy. Wtedy zmiany stóp procentowych nie będą miały żadnego wpływu na oprocentowanie lokaty.

Zysk to istotna sprawa przy wyborze lokaty, ale nie jedyna Ważne są również inne warunki, chociażby takie, jak termin zapadalności lokaty, czyli czas jej zakończenia i wypłaty środków. Generalnie jest tak, że im dłużej środki pracują, tym większy jest zysk, więc pod tym względem opłaca się skorzystanie z lokaty długoterminowej, na przykład rocznej, albo dwu letniej. Jednak czasem jest tak, że na przykład za niecały rok środki będą nam potrzebne. Wypłacając je przed terminem stracimy większość tego, co zostało wypracowane i inwestowanie straci sens. Dlatego w takich przypadkach lepiej skorzystać z lokaty krótkoterminowej, na przykład półrocznej. Długoterminowe lokaty są idealnym rozwiązaniem, jeśli mamy wolne środki, których nie będziemy potrzebować przez dłuższy czas.

admin poniedziałek, 04 maj 2015 - 08:57 am | | Domyślne