Lokaty bankowe – jak oszczędzać i zarabiać?

Oszczędzanie pieniędzy jest bardzo ważnym aspektem zarządzania finansami, ponieważ w jakimś stopniu pozwala na przygotowanie się na niepodziewane wydatki, czy też umożliwia planowanie większych wydatków na przyszłość. Oszczędzać można w różny sposób. Można również połączyć oszczędzanie z pomnażaniem oszczędzanych środków, czego dobrym przykładam są lokaty bankowe. W ich przypadku swoje oszczędności powierza się na określony czas bankowi, a on zajmuje się ich inwestowaniem, z czego powstają dla nas zyski.

Dlaczego lokata?

Dlaczego warto zainwestować właśnie w lokatę, anie skorzystać z innego sposobu inwestowania, choćby takiego, jak inwestowanie giełdowe. Oczywiście to drugie ma swoje zalety, a jedną z nich jest możliwość osiągnięcia wysokiego zysku. Trzeba jednak pamiętać, że wysoki zysk to również duże ryzyko. Przeciwnie jest w przypadku lokat bankowych. Tu co prawda zysk nie będzie aż tak wysoki, ale za to jest to zysk pewny. Z tego powodu inwestycja w lokaty jest w wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem inwestowania swoich oszczędności i odkładania ich na przyszłe wydatki.

Jaka lokata?

Na rynku działa wiele banków, a lokatę oferuje praktycznie każdy z nich. Zdarza się też, że jeden bank oferuje kilka rodzajów lokat, a to sprawia, że wybór jest ogromny. Czym się kierować podczas wyboru lokaty? Przede wszystkim lokata musi zapewniać możliwie największy zysk, bo przecież właśnie po to inwestujemy w nią nasze środki. Wysokość zysku zależeć zaś będzie od oprocentowania lokaty, dlatego też jest to w zasadzie podstawowy parametr decydujący o ty, czy dana oferta lokaty jest atrakcyjną. Jednak oprocentowanie może być rożnego rodzaju, a konkretnie może być stałe lub zmienne. Jeśli wybierzemy lokatę z oprocentowaniem stałym, to przez cały okres jej trwania będzie obowiązywała taka sama stawka oprocentowania. Jeśli zaś wybierzemy oprocentowanie zmienne, to będzie ono zależne od aktualnej wysokości stóp procentowych. Z tego powodu jest to pewnego rodzaju ryzyko, ponieważ w przypadku obniżki stóp na lokacie zyskamy mniej, ale jednocześnie możemy zyskać więcej w przypadku podwyżki stóp. Dla wysokości zysków ma również znaczenie kapitalizacja odsetek – im częstsza, tym lepiej. Oprócz zysków znaczenie może mieć również termin trwania lokaty. Możemy wyróżnić lokaty krótko i długoterminowe. Długoterminowe pozwalają często na nieco większy zysk, jednak trzeba pamiętać, że środków nie można podjąć z lokaty przed upływem jej terminu, dlatego też jeśli będziemy nasze pieniądze potrzebowali prędzej, to lokata krótkoterminowa będzie lepszym rozwiązaniem.

admin wtorek, 14 kwiecień 2015 - 1:17 pm | | Domyślne