Lokaty na 2000 złotych.

Dwa tysiące złotych nie jest to bardzo wygórowana kwota i większość z nas ma takie oszczędności. Mimo, że jest to nie wysoka kwota warto te pieniądze zainwestować, a nie trzymać w przysłowiowej skarpecie. Wpłacając pieniądze na lokatę można powiększyć ich ilość i co najważniejsze ochronić je przed działaniami inflacji. Jest to proces jaki polega na wzroście przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Na skutek inflacji spada siła nabywcza pieniądza krajowego. Przyczyn inflacji jest wiele. Jedną z najczęstszych jest zwiększenie podaży pieniądza za pośrednictwem jego emisji jaką dokonuje bank centralny. Do inflacji doprowadza również wzrost kosztów produkcyjnych, wzrost popytu zagregowanego w gospodarce, sytuacja kiedy wydatki z budżetu przewyższają wpływy, jak również doprowadzenie do przeinwestowania gospodarki jak też wadliwość jej struktury. W skutek inflacji dochodzi do redystrybucji siły nabywczej przez co korzyść osiąga emitent pieniądza, jak również widoczny spadek wierzytelności i zobowiązań. To właśnie przed takimi skutkami inflacji mają nas chronić lokaty. Pieniądze na lokacie dają nam realny zarobek i jednocześnie chronią przed wszelkimi innymi spadkami wartości pieniądza krajowego, zobacz najlepsze oferty na http://www.finansezglowa.com.pl.

Read More

admin | czwartek, 09 listopad 2017 - 1:12 pm | | Domyślne

Dlaczego BIK jest pożyteczny?

Biuro Informacji Kredytowej to jedna z najpopularniejszych bankowych baz danych o kredytobiorcach. Biuro Informacji Kredytowej zbiera informacje o zaciąganych kredytach wszystkich rodzajów i pokazuje, czy dany klient charakteryzuje się dużym ryzykiem obsługi. Dlaczego Biuro Informacji Kredytowej i wszelkie inne rejestry dłużników to przydatne narzędzie w branży udzielania kredytów gotówkowych?

Read More

admin | wtorek, 12 wrzesień 2017 - 2:49 pm | | Domyślne

Raty czy kredyt? Co warto wybrać?

Decydując się na zakup nowego sprzętu gospodarstwa domowego rzadko możemy pozwolić sobie na pokrycie kosztów zakupu z własnej kieszeni. W takiej sytuacji trzeba poszukać odpowiedniego finansowania co nie jest łatwym zadaniem. W dzisiejszych czasach możemy skorzystać z zakupów na raty lub kredytu gotówkowego. Co jest lepszym, bezpieczniejszym i tańszym rozwiązaniem?

Read More

admin | piątek, 07 lipiec 2017 - 11:40 am | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , ,