Lokaty na 2000 złotych.

Dwa tysiące złotych nie jest to bardzo wygórowana kwota i większość z nas ma takie oszczędności. Mimo, że jest to nie wysoka kwota warto te pieniądze zainwestować, a nie trzymać w przysłowiowej skarpecie. Wpłacając pieniądze na lokatę można powiększyć ich ilość i co najważniejsze ochronić je przed działaniami inflacji. Jest to proces jaki polega na wzroście przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Na skutek inflacji spada siła nabywcza pieniądza krajowego. Przyczyn inflacji jest wiele. Jedną z najczęstszych jest zwiększenie podaży pieniądza za pośrednictwem jego emisji jaką dokonuje bank centralny. Do inflacji doprowadza również wzrost kosztów produkcyjnych, wzrost popytu zagregowanego w gospodarce, sytuacja kiedy wydatki z budżetu przewyższają wpływy, jak również doprowadzenie do przeinwestowania gospodarki jak też wadliwość jej struktury. W skutek inflacji dochodzi do redystrybucji siły nabywczej przez co korzyść osiąga emitent pieniądza, jak również widoczny spadek wierzytelności i zobowiązań. To właśnie przed takimi skutkami inflacji mają nas chronić lokaty. Pieniądze na lokacie dają nam realny zarobek i jednocześnie chronią przed wszelkimi innymi spadkami wartości pieniądza krajowego, zobacz najlepsze oferty na http://www.finansezglowa.com.pl.

Read More

admin | czwartek, 09 listopad 2017 - 1:12 pm | | Domyślne