Ciekawe pojęcia z lokatami związane.

Forma inwestowania, która polega na pomnażanie naszego kapitału za pomocą zbiorowego inwestowania w lokaty, akcje czy też obligacje to nic innego jak fundusze inwestycyjne. Dzięki takim funduszom mamy szansę na lokowanie swoich pieniędzy w instrumenty jakie normalnie nie byłyby dla nas dostępne. Takie inwestowanie nie zawsze, ale jednak czasami wiąże się z ryzykiem, że zamiast zarobić lokując swoje pieniądze możemy na tym stracić je w całości lub nic na nich nie zarobić. Po zakończeniu czasu jaki został zawarty w umowie z bankiem do naszego kapitału zostają dopisane odsetki. Taki manewr nazywamy kapitalizacją odsetek. Jest to pojęcie związane z lokatami. W przypadku większości z lokat zakładanych na określony czas kapitalizacja odsetek ma miejsce po zakończeniu okresu lokowania pieniędzy, a uzbierane odsetki są nam wypłacane na koniec łącznie z kapitałem jaki wpłaciliśmy na lokatę. Taka kapitalizacja odsetek najczęściej ma miejsce w regularnych odstępach czasu. Najczęściej co miesiąc, kwartał, a w przypadku niektórych lokat kapitalizacja odsetek ma miejsce codziennie. Kapitalizacja odsetek ma bezpośredni wpływ na zysk z terminowych depozytów. Bardzo często z założeniem lokaty wiąże się założenie konta oszczędnościowego. Jest to rachunek, jakiego głównym celem jest oszczędzania poprzez gromadzenie na nim środków pieniężnych. W przeciwieństwie do lokaty konto oszczędnościowe ma nieograniczony dostęp do środków jakie uda się na nim zgromadzić. Ma miejsce tutaj częstsza kapitalizacja odsetek niż w przypadku lokat, a oprocentowanie takiego konta zwykle jest mniejsze niż oprocentowanie na lokacie terminowej.

Read More

admin | piątek, 21 kwiecień 2017 - 10:42 am | | Domyślne