Podział kart płatniczych.

Podział kart płatniczych ze względu na sposób rozlczania transakcji.

Karty płatnicze można podzielić na kilka grup biorąc pod uwagę różny sposób ich rozliczania, to jak i z czego jest zbudowana karta płatnicza, jakie funkcje użytkowe spełnia, a także gdzie z tej karty możemy skorzystać. Karty płatnicze możemy podzielić ze względu na sposób w jaki się rozlicza transakcje. W podziale tym możemy wymienić karty bankomatowe, karty Charge, debetowe, kredytowe oraz karty przedpłacowe. Karta bankomatowa jest jedną z kart debetowych, ale ma ograniczone funkcje. Można z niej korzystać tylko do wykonywania transakcji za pośrednictwem bankomatów i jest ona związana z rachunkiem konkretnego klienta w banku. Karta chargé jest kartą, która ma odroczony termin płatności. Działa ona na tak zwanej zasadzie pay leter. Karty wydawane są nie tylko przez banki, ale też przez wiele innych instytucji finansowych. Wiążą się one z rachunkiem klienta i można z nich korzystać w każdym punkcie akceptującym tego typu kartę, jak też i w bankomatach. Kartę charge otrzymują osoby, które spełniają określone wymogi. Muszą posiadać określony status finansowy. Robiąc zadłużenie na tej karcie nie można go spłacić w części, aby otrzymać nowy kredyt. Zadłużenie musi zostać spłacone w całości.

Read More

admin | środa, 05 październik 2016 - 11:09 am | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , ,